Dood De Doop

Het recente persbericht over de overleden schacht laat opnieuw zien dat de studentendoop een onveilige en ongeoorloofde praktijk is. Dit incident wordt afgeschreven als een uitzondering maar als studenten kunnen wij u vertellen dat dit soort praktijken zeer regelmatig voorkomen, al dan niet met minder ernstige gevolgen. Noch de universiteiten, noch de politie, noch de overheid bemoeit zich met dit soort zaken en daarom zien wij ons genoodzaakt om het heft in eigen handen te nemen. Zolang de doop de volgende punten omvat, kunnen wij niet stil blijven en zullen we op moeten treden tegen deze acties:

- Gebruikmaking van theatrale machtsspelletjes

- Kleinering en vernedering van schachten

- Promoting of verplichting van overmatig alcoholgebruik

- Hooliganistisch gedrag en verstoring van de openbare orde

- Geen rekening houden met het welzijn van de schachten

- Geen externe controle op de naleving van het charter

Onderteken deze actie als u ook vindt dat de doop in zijn huidige vorm een gevaarlijke en/of mensonterende praktijk is. 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Studenten tegen de doop toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook