Geen Autobus Museum in de woonwijk Tolhek in Pijnacker

De bewoners van Tolhek maken zich grote zorgen ten aanzien van het voornemen van de Gemeenteraad om het bestemmingsplan te wijzigen met betrekking tot het stuk grond achter de Duikersloot en de Gantellaan (zie ook plaatje). De wijziging heeft tot doel om de mogelijkheid te creeren voor de Stichting "Haags Bus Museum" in de wijk Tolhek om een Autobusmuseum te realiseren. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is nu vrijgegeven voor inspraak. Dus er kan nu officieel bezwaar worden aangetekend. (sinds 31-5-2018)
verbeelding.pngHet huidige bestemmingsplan op dit stuk grond heeft als duiding:
 
Recreatie – Natuurgebied met functieaanduiding recreatie - schooltuinen
(met wijzingsbevoegdheid voor Tennisbanen)
 
Dit zou dan gewijzigd gaan worden naar maatschappelijke doeleinden
 
De exploitatie van dit museum zal leiden tot:
 
- Hoogbouw van bijna 10 meter in een verder groene omgeving
- Opoffering van groen 
 
- Toename van verkeersdrukte met als gevolg: 
    - >  Meer verzakkingen in de wijk door toename verkeer
    - >  Toename uitstoot / luchtverontreiniging (oude diesels)
    - >  Geluidsoverlast (opstartende diesel en rijdende diesels)
    - >  Parkeerproblemen / parkeeroverlast
    - >  Afname verkeersveiligheid
 
Daarnaast is het volstrekt onduidelijk of deze stichting ook in de komende jaren aan haar betalingsverplichting kan blijven voldoen. Dit zou dan betekenen dat op het stuk grond ook andere bedrijven zich kunnen vestigen. Het bestemmingsplan is dan immers al gewijzigd.
 
De bewoners van de wijk Tolhek stellen dat de komst van een museum met zware bussen met oude dieselmotoren absoluut niet past in een woonwijk!
 
Ons voorstel zou zijn om het Autobusmuseum naar Pijnacker te laten komen maar dan wel op een voor het museum meer geschikte locatie.
 
De locatie in Tolhek houden wij graag aan als een groene locatie waarbij wij van mening zijn dat bv. (school)tuintjes veel beter bij de omgeving past. 
 
Dus geen wijziging van het bestemmingsplan voor deze locatie!!
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Wijkvereniging Pijnacker-Zuid toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook