Krommenie, Saendelft de A8-A9, 0 plus variant, niet doen.

Petitie

De Provincie Noord-Holland onderzoekt de mogelijkheden om een tracé vast te stellen voor de verbinding van de A8 naar de A9. Een aantal tracés zijn al eerder onderzocht, maar deze zijn afgevallen. In oktober 2017 wil de Provincie een definitieve keus maken. De burgers in Krommenie en Saendelft, de parel van Zaanstad, vinden dat hun stem onvoldoende gehoord wordt.
En willen met deze petitie, met nadruk hun standpunt over de laatste tracés kenbaar maken.  

De Heemskerk variant   In het begin van de 70’er jaren werd het tracé door de polder naar Heemskerk vastgesteld, ver van de bebouwing, weinig overlast voor de omwonenden. Er werden bewoners uitgekocht en woningen gesloopt. Vanwege bezuinigingen bij het Rijk werden de werkzaamheden beëindigd. Natuurlijk is het zonde dat de polder wordt aangetast en zijn de agrariërs tegen.  De Heemskerk variant is altijd beter dan de 0 plus variant, de Provincialeweg N203.

De golfbaan-variant is eigenlijk de beste oplossing om nieuw asfalt aan te leggen tussen A9 en A8, want die geeft een betere doorstroming, maar die variant is gewoon duur. Het blijkt al lastig genoeg om de benodigde 160 miljoen bij elkaar te krijgen voor de verbinding, en er is pas 120. Wel hoopt de provincie dus op een bijdrage van noordelijke gemeenten als Alkmaar. Gedeputeerde Elisabeth Post gaat er vanuit dat het gat ‘dichtgefietst moet worden door de regio en de markt’. Ze verwacht gezien de financiën dan ook dat er uiteindelijk gekozen gaat worden voor de Heemskerk-variant. ”Maar die zekerheid is er pas als alles is afgerond.”

De Krommenie- Saendelft de N203, de 0 plus variant   De aanleg van een belangrijke verkeersader, dwars door een bewoond gebied is geen goed plan. In het gebied zijn vele scholen met 4K leerlingen. De Krommeniëer kijkt er niet meer van op als de witte vensters van de woningen weer grijs zijn van de stofdeeltjes, van alle vliegtuigbewegingen, de rook van de Hoogovens, de vele treinen en de bestaande N203. Fijn stof, nano deeltjes, iedereen weet hoe actueel dit onderwerp is, geen autoweg dwars door een bebouwd gebied. Genoeg is genoeg.  

Hebben de bewoners langs de Provicialeweg enig idee wat de aanleg van een verdiepte weg voor hen betekent, een bouwput met nachtelijke werkzaamheden, heien van betonpalen en stalen damwanden, transporten van bouwmaterialen, opslag, verkeersafsluitingen, files, geluid en stank overlast enz. De risico's voor hun woningen en de omgeving. Gaat tijdens de bouw alle verkeer door Krommenie? Nog niets hierover is bekend.

Heeft de provincie de ondergrondse infrastructuur al onderzocht, we zitten in dit gebied op een knooppunt van allerlei zeer belangrijke voorzieningen. Persriolen, transportleiding van de Gasunie, transportleiding PWN, hoogspanning- en telecommunicatiekabels, de lokale kabels en leidingen enz. De Provincie is wel bekend met de gevolgen van het verlagen van het grondwater en de slechte funderingen in de Zaanstreek. Weet u dat de spoorbaan is aangelegd op takkenbossen? We kennen de mogelijke consequenties, er zijn plannen om de druk bevolkte wijk, met nog eens met 1250 woningen in het duurdere segment, uit te breiden. Er is belangrijke industrie, de spoorlijn, de N203, de parallelweg, een fietspad. De kans op maatschappelijke schade is groot. Er gaan gevaarlijke stoffen, van chemicaliën tot vuurwerk over het spoor, mogen deze nog langs het nieuwe tracé, gevaarlijke stoffen per trein vlak langs het verdiepte tracé, is risicovol. Worden de belangen van wonen en vervoer afgewogen, we weten dat dit vaak knelt. Bezint voordat ge begint. U creëert een gevaarlijke situatie, moeilijk bereikbaar voor hulpverleners. Bij calamiteiten in de wijk, op het spoor, of op de weg, is de nieuwe verbinding niet te gebruiken en is er geen behoorlijke verbinding de Provincie in, veiligheids- deskundigen vinden het een slecht plan,    

niet doen dus.  

Actie voeren, wij gaan uit van de redelijkheid, het gaat de politiek toch ook om de stelling:

"leefbaarheid, veiligheid en gezondheid, het welbevinden van de burgers" 

-variant 0 plus, de Provincialeweg N203, niet doen dus- 


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg daninfo@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook