Laat "Zuid-Holland" zoals het hoort en zeg NEE tegen Utrecht

Wij de inwoners van de provincie Zuid-Holland willen de inwoners van Zederik en Leerdam , gelegen in de provincie Zuid-Holland ondersteunen.                                      De  Raad van State moet nog advies geven, dus het is nog niet te laat.                        Het zou mooi zijn als we veel handtekingen tegen deze grenscorrectie kunnen overhandigen aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen van de Tweede  en de Eerste kamer .  

Wij inwoners van Zuid-Holland vinden:

  • Dat deze grenscorrectie van bestaande provincies een historische fout is.
  • Dat wij inwoners van Zuid-Holland NIET blij zijn om deze twee gemeenten Zederik en Leerdam ( VijfHeerenlanden) toe te voegen aan de provincie Utrecht.
  • Dat ook Vianen ongeveer 15 jaar geleden al onderdeel is geworden van de    provincie Utrecht, maar gewoon hoorde bij Zuid-Holland, dat de bevolking hierover ook nooit is geraadpleegd en een mening heeft kunnen geven.
  • Dat de impact van deze grenscorrectie voor Zuid-Holland Financieel gezien veel groter is door het vertrek van 34.000 inwoners. Daarentegen is het terughalen van 19.513 inwoners uit Vianen voor de provincie Utrecht van een veel minder grote financiële impact dan voor Zuid-Holland.
  • Dat daardoor er onvoldoende (financieel) draagvlak bij de Provincie en de overgebleven gemeenten ontstaat om de voorzieningen en samenwerkings - verbanden in stand te houden. Deze grenscorrectie raakt ook de fusiegemeente zelf, omdat bestaande structuren, en regionaal samenwerkings-verbanden worden verbroken.   
  • Dat het effect van opdelen van de regio's Alblasserwaard en Vijheerenlanden van één naar twee provincies zeker niet mag worden onderschat.
  • Dat veel goed lopende voorzieningen o.a. Ambulance,Brandweer, Politie            (veranderen van werk gebied, langere aanrijtijden)
  • Water-Veiligheid-infrasctructuur (Bijv. Dijkbewaking) en andere samenwerkingsverbanden zoals het Sociaal Domein (Verzamelnaam voor alle Zorg-organisaties) de Diensten en Voorzieningen die alle inwoners ondersteuning bieden, de Leefbaarheid vergroten en de Participatie (Het meedoen) in de Maatschappij bevorderen.(bijv.Avres)
  • Deze worden op een andere manier in de provincie Utrecht uitgevoerd Denk daarbij aan Zorg, Welzijn, Onderwijs, WMO, Gezondheidszorg en Opvoeding. Ook de inburgering en het Sociaal Actief maken van burgers valt hieronder.

zeg_Nee_2.png

 

Maar WIJ, als inwoners van de provincie Zuid-Holland kunnen zich nu uitspreken via ondertekening van deze petitie.

Wat WIJ willen is dat er naar aanleiding van de uitkomst van deze petitie een Heroverweging wordt genomen. Dat bij een positieve uitkomst deze Grenscorrectie wordt tegen gehouden.

Voormalig Minister Plasterk heeft enkele weken terug reeds groen licht gegeven voor de overstap van Zederik en Leerdam (VijfHeerenlanden) richting Utrecht.

Veel van de inwoners van Zuid-Holland willen geen scheiding tussen VijfHeerenlanden en Alblasserwaard. Deze beide regio's behoren tot de provincie Zuid-Holland en moeten dat ook blijven. Dus ook Vianen behoort gewoon weer terug te komen in de provincie Zuid-Holland.

 

                                        

 


Namens de Werkgroep de Ontkoppeling en Bettie Piso    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Facebook