Protest Cafetaria "De Dreef" te Vorselaar

Het is mij ter ore gekomen dat de huidige uitbater per direct (eind maart, dacht ik) zijn zaak "Cafetaria De Dreef" moet sluiten. Er komen nieuwe eigenaars in.
Het is sneu dat iemand die zijn hart en ziel en ook veel geld heeft gepompt in deze zaak, op deze wijze opzij wordt geschoven.

De zaak floreerde en bij mondjesmaat vonden de mensen de weg terug.

Ik vind dit niet kunnen en hoop dan ook op massaal veel protest en steunbetuiging ten behoeve van Tim Gubbelmans.

Vorselaar laat jullie befaamde solidariteit gelden, waar we zo ver buiten onze grenzen voor geroemd worden.

Deze onrechtvaardigheid dient herbekeken te worden.

Facebook