Red de bosstrook van de Officierenwijk en help zo een belangrijke groene long van Maria-Ter-Heide te bewaren!

Ondanks de beslissing die recent in hoger beroep werd genomen om dit definitief te voorkomen, heeft de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen, Ghijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Antwerpen-Deurne opnieuw een aanvraag heeft gedaan tot Stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 17 sociale koopwoningen en het aanleggen van de wegenis dienstig voor deze woningen. 

Dit heeft voor gevolg dat een BELANGRIJKE GROENE LONG voor MTH dan toch dreigt te verdwijnen, ondanks de beslissing die recent in hoger beroep werd genomen om de maatschappij geen bouwvergunning te verlenen en ondanks dat de bosstrook ook in het RUP als groene long beschreven staat. Dit houdt in dat, indien we de bosstrook willen bewaren, dat er opnieuw een bezwaarschrift dient te worden ingediend om deze groene buffer te behouden. Dit dient te gebeuren als volgt: AANGETEKEND en VOOR 27 OKTOBER !!! Wie mee tot actie wil overgaan, doet dit niet voor zichzelf, maar ook voor de volgende generaties die je dankbaar zullen zijn.

Waarom bossen en bosstrokken belangrijk zijn, legt Natuurpunt uit op haar site www.bosvooriedereen.be.

"Waarom Bos Voor Iedereen? Toch ? Onze bossen of bosjes herbergen zeer verschillende bostypes en elk bostype staat garant voor een specifieke fauna en flora.  Natuurpunt wil echter nog meer hoogkwalitatief bos verwezenlijken in Vlaanderen. We gaan op zoek naar de ideale locatie om een bos aan te leggen. Opdat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van het toekomstige (of bestaande bos ) leggen we de nadruk op bossen in de buurt van steden en gemeentes. Er zal gestreefd worden naar multifunctionele bossen met voldoende ruimte voor zachte recreatie, zoals een speelzone of een geboortebos. We proberen daarnaast ook om voldoende grote bossen aan te leggen die in verbinding staan met bestaand bos. Zo creëren we een natuurlijk en sterk bos."

(uit www.bosvooriedereen.be)bos_MTH.jpg

Wie zich akkoord verklaart met het indienen van een bezwaarschrift om onze bosstrook te behouden, maar niet over de middelen beschikt om dit zelf in te dienen, nodigen we van harte uit om de bezwaarschriften te ondersteunen.

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook