Regelgeving echtscheiding/urgentie herzien, kinderen centraal

Heerhugowaard, 28 februari 2014,

Bij deze het verzoek aan de koninklijke familie, de regering, de 1ste en de 2e kamer, alle politieke partijen en de fractieleiders, alle regelgevers en wethouders om tav echtscheiding de wetgeving aan te passen, dat in het belang van alle kinderen, de beslissing van welke rechtbank dan ook binnen Nederland wordt aangepast, dat het kinderrechtenverdrag door Nederland getekend in november 1989, waarbij wordt aangegeven het recht van alle kinderen centraal te doen staan in de praktijk ten uitvoer mag worden gebracht, zodat de kinderen, de toekomst van morgen, door de regering worden gedragen.

Het verzoek dat er bij echtscheidingen en uitspraken van de rechter het belang van het kind om onderdak te hebben primair/centraal staat en dat de wetgeving hierin gaat voorzien, dat er bij urgentie onderscheid gemaakt wordt tussen het wel en niet hebben van kinderen, als er sprake is van echtscheiding. De Nederlandse wetgeving maakt echtscheiding zeer makkelijk, maar houdt  in de praktijk geen rekening met de gevolgen voor vooral kinderen, de toekomst van morgen.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Letitia Vogelland-Dawson toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook