Steun Dr. Kris Gaublomme, arts, ervaringsdeskundige, wetenschappelijk onderzoeker op gebied van vaccinaties, na meer dan 20 jaar.

Schandaal in Vlaanderen:

Louis Ide, arts bij N-VA, wil in opdracht van Maggie De Block ( VLD) een klacht indienen tegen arts Kris Gaublomme. Nav een grote uitbraak van mazelen in Brooklyn/NY, deed Kris Gaublomme, arts en ervaringsdeskundige op gebied van vaccins, lid van EFVV ( European Forum for Vaccine Vigilance),  uitspraken in de VTM nieuws van 2019-04-10

VTM-nieuws

In Brooklyn, in New York, is de medische noodtoestand van kracht omdat er mazelen zijn uitgebroken. Al meer dan 300 gevallen zijn er geteld vooral in de overwegend orthodox Joodse wijk Williamsburg. Nogal wat mensen daar vaccineren hun kinderen niet. Maar het moet nu wel, voor iedereen, verplicht.
Het is in deze wijk, Williamsburg in New York, dat de mazelen zijn uitgebroken. Hier leven veel ultra-orthodoxe Joden en zij laten hun kinderen vaak niet vaccineren.

Joodse vrouw: “Mensen beginnen zich af te vragen waarom ze hun driejarig kind gifstoffen moeten laten inspuiten wanneer het hem of haar toch niet gaat beschermen. Of wanneer ze het nodig hebben als ze zwanger zijn zal het hen toch niet beschermen. “
Joodse jong man: “Het is waar dat veel mensen mazelen hebben en dat mazelen niet goed zijn. Maar ik denk dat het vaccin ook niet goed is en iedereen mag doen wat hij wil.”

Maar de cijfers liegen er niet om. Sinds september zijn in New York al 285 mensen besmet. Afgelopen week alleen al waren er 78 nieuwe besmettingen. Ter vergelijking: in heel 2017 waren er maar 2. Mazelen zijn nochtans gevaarlijk voor zwangere vrouwen en zelfs dodelijk voor baby’s en jonge kinderen. Burgemeester De Blazio wil daarom het vaccin verplichten.
“We mogen niet toelaten dat deze gevaarlijke ziekte terugkomt in New York. We moeten het meteen stoppen. Vandaag kondigen we de medische noodtoestand met onmiddellijke ingang aan. Dit verplicht vaccins voor wie in de getroffen regio woont.”

Wie zich niet laat vaccineren riskeert een boete van 1000 $, zo’n 880 €.
Ook in Europa maken de mazelen hun opmars met 120 besmettingen in ons land vorig jaar, en meer dan 82.000 zelfs in heel Europa, een verviervoudiging. Bij ons zit het mazelenvaccin standaard in het inentingsprogramma van Kind en Gezin, al zijn er ook bij ons mensen die er niet van willen weten.

 

VTM Reportage Nancy Nuttin


NN: Huisarts Kris Gaublomme heeft in zijn praktijk verschillende ouders die er bewust voor kiezen om hun kinderen niet te laten vaccineren.
Dr. Gaublomme: “ Er zijn zeker ouders die er voor kiezen hun kinderen niet te laten vaccineren tegen mazelen omdat ze ofwel slechte ervaringen gehad hebben in hun omgeving, in hun familie of bij vrienden, met ernstige reacties op vaccinatie.”

NN: Net omwille van die nevenwerkingen is dr. Gaublomme tegen een verplichte vaccinatie zoals in New York.

KG: Neveneffecten van vaccinaties in het algemeen, niet alleen van mazelen, is dat ze de immuniteit niet versterken maar onderdrukken waardoor je gevoeliger wordt voor allergieën bijvoorbeeld. Het is duidelijk dat gevaccineerde kinderen veel vaker lijden aan astma of aan allergieën, hyperkinetisme, leerstoornissen, slaapstoornissen, gedragsstoornissen, autisme…”

NN: Maar de bekende viroloog Mark Van Ranst is het daar niet mee eens.

MVR: “Behalve wat roodheid en pijn op de plaats van injectie, en wat koorts een paar dagen daarna zijn daar geen nevenwerkingen, en de mensen die zeggen dat dat autisme geeft of iets anders, zij dwalen, dat heeft niets meer met geneeskunde te maken, dat heeft met bangmakerij te maken.”

NN: Er zijn zelfs patiënten die nog een stapje verder gaan. Zo bestaan er mazelenfeestjes waarbij ouders hun kinderen doelbewust blootstellen aan de mazelen.

KG: “Ik denk dat dat een veiliger oplossing is dan kinderen te vaccineren en ze het risico van het vaccin te laten lopen want dat is er ook, daar praat men niet over maar er zijn risico’s verbonden aan de vaccinatie, en het cadeau dat je op die manier aan die kinderen geeft is een levenslange bescherming.”


MVR: “Mazelenfeestjes zijn gewoon stommiteiten. Dat komt eigenlijk neer op het vrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen, dus uw kind vrijwillig blootstellen aan een ander kind met mazelen dat hoef je niet te doen wanneer er een veilig, efficiënt en goedkoop vaccin voor is.”

*****
     Dr.Gaublomme wees op tekortkomingen en de gevaren van vaccineren. Maggie De Block vindt dit nonsens en gevaarlijk en vindt dat Dr. Gaublomme het wetenschappelijke in twijfel trekt.
      Maggie De Block: het nut van vaccins is bewezen. Alle andere beweringen zijn verzinsels en een arts onwaardig. 

Désirée Röver: 
legt het verschil uit tussen natuurlijke besmetting en het toedienen van vaccins: 
Natuurlijke besmetting: 
Eén ziekteverwekker komt via de slijmvliezen het lichaam binnen.
Het daar aanwezige IgA start het proces van aanmaak van B-cellen (antilichamen) 
en T-cellen ('opruimploeg'). Hierdoor wordt het gehele immuunsysteem gestimuleerd en verrijkt met informatie.


Vaccinatie:
Alle vaccins zijn tegenwoordig combinatievaccins, zij bevatten 3 tot 6 verschillende ziekteverwekkers die op enigerlei wijze zijn bewerkt. Deze stoffen komen via het spierweefsel rechtstreeks terecht in de bloedstroom, waarna zij onbelemmerd de organen en hersenen kunnen bereiken.
Daarnaast levert vaccinatie levert IgE op: het immuunglobuline van allergie en anafylactische shock: de reden dat er op een 'priklocatie' altijd adrenaline shots moeten klaarliggen!  


Niet alleen de vaccins zelf bevatten grote eiwitten, ook maakt het lichaam zelf, als reactie op de vaccins, immuuncomplexen aan (=grote eiwitten).
Deze reizen door de bloedstroom (waarin geen enzymen voorkomen om hen af te breken) Zij raken vervolgens beklemd in voor hen te nauwe (haar) vaten, met als gevolg: 
geen bloedtoevoer meer naar de daar achter liggende gebieden in o.m. nieren (glomeruli) en hersenen (craniale zenuwen).
 
Daarnaast bevatten vaccins tal van toegevoegde en in het productieproces gebruikte giftige chemische stoffen, waaronder aluminiumverbindingen
Deze laatste zijn bedoeld om de antilichaam-productie op te jagen: het primaire doel van vaccinatie. Diverse besmettingen worden zo zeer diep het lichaam in gebracht, zonder ooit hoop op oplossing...
 

Natuurlijke immuniteit wordt alleen dan verworven wanneer het gehele immuunsysteem betrokken is bij het onschadelijk maken van een ziekteverwekker.
En dat gebeurt uitsluitend dankzij het doormaken van de ziekte zelf!
 
Vaccinatie is géén immunisatie. Vaccineren is sensitiseren, ofwel het (door immuunsuppressie) gevoelig maken voor welke ziekteverwekker dan ook...
Er is nog nooit een epidemie van een infectieziekte uitgebroken onder uitsluitend niet-gevaccineerden. Integendeel. de meeste personen in een epidemie blijken te zijn gevaccineerd!
Bron:Désirée L. Röver, medical research journalist, author, radio & tv host
O.m. ook Dr. Peter Götzche en  Susanne Humpries ( E) waarschuwen en deden jarenlang onderzoek; beiden zijn auteurs, w.o. Dodelijke medicijnen en Disolving Illusions.Vaccinaties kunnen van alles triggeren, zoals parasieten en schimmels, schade toebrengen aan hersenen en darmen ( MS), autisme activeren of verergeren.
Bewijzen van vaccins zijn onjuist en gebaseerd op valse fundamenten.


Hoe gaat het in de praktijk? 


Artsen, verpleegkundigen, noch ouders hebben kennis van de productinformatie van vaccins. Productinformatie wordt nooit vermeld.

 

Vaccins bevatten hoeveelheden van onbekende  besmettingen vanuit gebruikte cultuurbodems ( weefsels van andere mensen en levenssoorten), met genetische info ( DNA, RNA... )       

Cellen waarop ziekteverwekkers worden gekweekt:  kippenembryo's, cellen van geaborteerde baby's ( WI38 en MRC5), cellen van apennieren, insectencellen, gistcellen...
Bijwerking ( = negatief effect) bij BMR:
Subacute scleroserende panencefalitis ( SSPE) = AUTISME

Al 20 jaar waarschuwt Dr. Gaublomme: (o.m. in internat. vaccin nieuwsbrief juni 1998)


In België worden medische gegevens doorverkocht aan Big Pharma.

 De aanval in onze Vlaamse pers op de persoon Dr. Kris Gaublomme, is een journalistiek onwaardig . Hier worden alle ethische regels overboord gegooid.
Dit is een trieste zaak voor politiek en journalistiek.


  
In september e.k. wordt symposium gehouden over vaccinaties. O.m. Kris Gaublomme zal er spreker zijn. Ook een dierenarts zal er spreken, maar deze kreeg ernstige signalen om dat maar beter te laten.
 
Dank om deze petitie te tekenen!

Mieke Houthaeve   www.sarahbeweging.be

Er is een andere weg om te werken aan je gezondheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Mieke Houthaeve toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 1000 mensen.

Facebook