Stop de overlast van Monsterseweg en Oorberlaan

PETITIE

 

Sinds 2014 hebben omwonenden van de Monsterseweg en de Oorberlaan bij herhaling hun klachten over veelvuldige snelheidsovertredingen op de Monsterseweg en de Oorberlaan en de daarmee samenhangende geluids- en milieuoverlast, alsmede diverse verkeersongelukken met soms dodelijke afloop onder de aandacht gebracht van gemeente en politie, tot nu toe zonder noemenswaardig resultaat.

Door middel van deze petitie brengen wij bovenstaande problematiek nogmaals onder de aandacht van de gemeente met daarbij het dringende verzoek om de volgende maatregelen te nemen voor een blijvende verbetering van de verkeersveiligheid op de Monsterseweg en de Oorberlaan alsmede het leef-en woonklimaat van de betrokken bewoners:

1. Het plaatsen van flitspalen langs de Monsterseweg in de buurt van de kruisingen met de Oorberlaan en de Bep Bakhuysweg. Op dit traject wordt zeer regelmatig veel te hard gereden (‘s nachts soms meer dan 100 km/u).

2. Een verkeersdrempel op de Monsterseweg ter hoogte van de kruising met de Abe Lenstraweg.

3. Het aanpassen van de kruising Monsterseweg/Oorberlaan zodat er alleen met lage snelheid kan worden gereden.

4. Een verkeersdrempel op de Monsterseweg in de buurt van de kruising met de Oorberlaan.

5. Een aantal opeenvolgende verkeersdrempels op de Oorberlaan tussen de Fenny ten Boschstraat en de Monsterseweg/Haagweg.

6. Een 30 km-zone op de Oorberlaan tussen de Bertus de Harderweg en de Monsterseweg/Haagweg.

7. Bouwverkeer voor huidige nieuwbouwlocaties (Vroondaal) en toekomstige nieuwbouwlocaties (Park Bloemendaal en Westmade) niet via Haagweg/Monsterseweg en Oorberlaan, maar via de Nieuweweg (N211).    

 

Wij hopen van harte dat de gemeente Den Haag op korte termijn gehoor geeft aan deze dringende oproep.

Facebook