WaterWeten

Welke hormoonverstorende stoffen en andere chemicaliën zitten er in ons kraanwater?

Blijkens het Algemeen Dagblad van 21 september 2016 kwamen 400 toxicologen in Rotterdam bijeen om over de toenemende onvruchtbaarheid van de man te spreken. Volgens Uroloog Gert Dohle bevat kraanwater "allerlei pesticiden die drinkwaterbedrijven er niet uitgefilterd krijgen. Deze stofjes stapelen zich op in het vetweefsel van de vrouw en komen via de placenta bij de foetus terecht. Het gevolg is dat de zaadbal minder goed ontwikkeld."  

In de urine van drie leden van de Tweede Kamer en een Europarlementarier zijn hormoonverstorende stoffen aangetroffen. Dat bleek uit de Radar uitzending van 14 november 2016. In maart 2016 kwam het RIVM met een rapport waarin wordt bevestigd dat hormoonverstorende stoffen het immuunsysteem van het ongeboren kind of jonge kinderen kunnen schaden.

Wanneer je waterleidingbedrijven vraagt welke chemicaliën in het drinkwater zitten, krijg je geen volledige informatie. 

De stoffen waarnaar Gert Dohle en de RADAR uitzending van 14 november jl. verwijst,  staan niet in de lijstjes op de websites van de waterleidingbedrijven. Wanneer je dat aanvraagt komt er geen antwoord.

Wij hebben het recht om te weten wat erin ons water zit. We roepen de waterleidingbedrijven op om alle analyse resultaten die zij vergaren en aan de inspectievolksgezondheid jaarlijks sturen openbaar te maken. 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Elisabeth de Boer toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook