Wij willen GROEN en geen parkeerplaats

Beste bewoners van dorpskern Waubach,   Zoals jullie wellicht al gehoord hebben, wil de gemeente Landgraaf van de weide gelegen aan de Charles Frehenstraat (richting markt –links) eventueel een parkeerplaats maken. Dit willen zij doen in het belang van de herontwikkeling van de oude markt. Vanuit het burgerparticipatietraject ‘de oude markt’ is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor extra parkeren. Die zouden dan op de weide van de Charles Frehenstraat gerealiseerd kunnen worden, waarbij ze ook compensatie krijgen voor het feit dat er door het gekozen nieuwe ontwerp wat parkeerplaatsen gaan vervallen. Jullie begrijpen uiteraard dat wij als direct omwonenden niet enthousiast zijn over het aanleggen van parkeerplaatsen naast of achter onze deuren. Los van de manier waarop! De lusten van de markt worden opeens onze lasten!   We wonen in een beschermd dorpsgezicht met veel oog voor groen. Bovendien zijn er de laatste jaren al extra parkeerplaatsen gebouwd in centrum Waubach (garage onder de Plus, de parkeerplaats nieuwe markt). Tevens staan veel parkeerplaatsen (vooral na 18.00 uur) leeg: parkeerplaatsen van de Aldi, ondergelegen parkeerplaatsen (Hofweide), de P-plaatsen bij het theater Landgraaf en bij de rotonde Grensstraat.  Zijn er wel te weinig parkeerplaatsen? Antwoord is: wij willen hier geen parkeerplaats maar een Heemtuin met gerestaureerd bakhuis!   Ons idee is om een HeemTuin te ontwikkelen op de locatie weide. Het bakhuis zal via de Gemeente op de monumentenlijst geplaatst moeten worden, zodat het de monumentale status krijgt. Dan kan het bakhuis weer gerestaureerd worden. De HeemTuin Waubach wordt een oase van groen, een harmonie van geuren en kleuren, een unieke groene plek in een monumentale omgeving. We willen een combinatie maken van heemtuin en kruidentuin, samen met het ‘bakhoes’ gaan zij de drie elementen van een kostbaar erfgoed vormen, waar geschiedenis en natuur hand in hand gaan. Iets wat niet verloren mag gaan! Een heemtuin is uniek binnen een historische dorpskern; er is al zoveel verloren gegaan.   Wilt u ook dat de groene weide wordt gespaard en hersteld wordt in een groenplek voor jong & oud? Bent u ook tegen een parkeerplaats op deze plek?   Teken dan onze petitie.  Wij danken u alvast voor uw steun & medewerking!   Met vriendelijke groet, Burgerinitiatief Weide Waubach   Meer info: facebook /burgerinitiatiefweidewaubach  

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook