Wijziging rooster DUG

 

Dit is de tekst afgelopen vrijdag naar Niek Stam is gestuurd  en die aan het einde van volgende week naar de OR gaat!

 

Naar aanleiding van de petitie DUG-medewerkers in het V rooster.

De meeste medewerkers in het V-rooster (DUG) zijn op jonge leeftijd (tussen de 20 en 30 jaar) aangenomen. Het huidige V-rooster levert nu al veel irritaties op, dat op lichamelijk (meer nachtdiensten, meer dan twee achter elkaar) en sociaal gebied (minder weekenden). De ECt heeft aangegeven dat ze de wens hebben dat
medewerkers gezond ouder worden, maar daar hoort een gezond(er) rooster bij.

Het argument van de ECT dat wij in het V-rooster 8 dagen meer vrij zijn is statistisch gezien natuurlijk juist, maar dit zijn allemaal tussendagen, waardoor je 'voor het gevoel' alleen maar langere werkweken hebt.

Het V rooster is technisch gezien ook oneerlijk verdeeld!
Een optelsom: over 77 werkweken, werken wij 444 dagen. 44 schakeldiensten waarvan 24 D/A en 20 A/N.
De overige 400 dagen zijn als volgt verdeeld: 132 Dag, 122 Avond , 146 Nacht.
Hieruit kun je meteen opmaken dat het dus niet evenredig is verdeeld. Ook als je de schakeldiensten eerlijk verdeeld (50% word opgeschakeld) in D/A en A/N-diensten komen we uit op een oneerlijke verdeling van de diensten, namelijk: 144 D, 144 A, 156 N.

De werkelijkheid is dat er voor 95% van de tijd word opgeschakeld .
De verdeling dan word: 133 D, 147 A, 164 N-diensten.

In een E-rooster is de verdeling tussen D, A en N-diensten gelijk. Verder wordt er over de 77 werkweken maar 15X het zogenaamde 2-2-2 rooster toegepast waar dit V-Rooster op gebaseerd zou zijn. 62X loop je dus een variant op dit 2-2-2 rooster. Er zitten namelijk 38 werkweken in met een schakeldienst, 14 werkweken met één of twee tussendagen en 6 werkweken met een combinatie van schakel en tussendag.


Met de huidige flexibilisering binnen de ECT - waar medewerkers tegen vergoeding gebruik kunnen maken van het zelf schakelen tussen diensten - zou het niet meer nodig hoeven zijn dat V-roostermedewerkers verplicht zo'n flexibel rooster moeten lopen.

Uit deze petitie is naar voren gekomen dat een groot deel van deze medewerkers graag een aantal verbeterpunten ziet ten aanzien van ons huidige V-rooster.

Hieronder opgesomd met eventuele oplossingen:

1: Schakeldiensten:
Eventuele oplossingen: a: Gaarne eruit, b: Hogere vergoeding: €50 voor een schakeldienst vanwege 16 uur standby stand, de vergoeding volgens verplaatsen diensten van groen naar rood! Dit houdt in DAG naar AVOND €75,- ; AVOND naar NACHT €100,- ; weekend: DAG naar AVOND €100 en AVOND naar NACHT €125.

2: Tussendagen/ weinig weekenden.
In het huidige V-rooster komen er regelmatig tussendagen voor. Dit zorgt er mede voor dat er weinig volledige weekenden zijn, soms zelfs 7 a 8 weken achtereen zonder volledig weekend (vrijdagavond t/m maandag dag). Het lang bezig zijn met een werkweek wordt ook als niet prettig ervaren.
Eventuele oplossingen: a: Tussen dagen eruit halen, b: Medewerkers die het willen... laat hen het E-rooster lopen, eventueel met schakeldiensten (max 2 nachten achter elkaar)

3: Het lopen van meer dan 2 nachtdiensten. Dit wordt mede veroorzaakt door de schakeldienst A/N voor 2 nachtdiensten te plaatsen en de tussendagen, zodat er na een "vrije" dag 3 nachtdiensten ingepland zijn. Het "gezond" werken in de ploegendienst met meer dan 2 nachten wordt niet als fijn/gezond ervaren door vele medewerkers. Uit de literatuur blijkt ook dat het lopen van veel nachtdiensten niet gezond is. (Zie bijlage voor onderbouwing)

Eventuele oplossingen: a: schakel A/N alleen voor 1 nachtdienst plaatsen, b: zonder tussendagen geen 3 nachten achter elkaar, c: overwerk beter belonen, zodat er meer medewerkers (die daar zelf voor kiezen ) nachtdiensten komen overwerken.

Bijgevoegd zijn de handtekeningen en de op en aanmerkingen van de medewerkers.

Er lopen op dit moment zo'n 375 medewerkers in het V-rooster hiervan heeft ongeveer 65% dit ondertekent.


Graag zien wij dat deze punten worden meegenomen in de onderhandelingen. Bij voorbaat dank!


Met vriendelijke groet,

 

Het antwoord van Niek Stam:

 

Dank voor jouw uitgebreide email over het V-rooster. Het V-rooster is al onderwerp van discussie sinds dat dit rooster is bedacht en afgesproken. In 2006 is er zelfs nog een wilde staking uitgebroken die vooral door de werknemers in de E-dienst werd ingezet. De groep nieuwe werknemers van toentertijd vonden het allemaal wel best. Ze wilden een vast contract. Maar de werknemers van toen waarschuwden al voor de negatieve effecten van het V-rooster.Dat gezegd hebbende komen we aan de wel of niet formele status van de petitie e.d. Overigens zit de lijst met namen die de petitie hebben ondertekend en de opmerkingen van de medewerkers niet bij jouw email. Ik heb dus geen mogelijkheid om controle uit te oefenen of er veel leden van FNV Havens erbij zitten.En dat brengt mij tot het volgende: De leden van FNV Havens hebben allemaal de gelegenheid gehad om op de ledenvergaderingen te komen. En dan met name de leden die in het V-rooster werken en grote problemen hebben met dit V-rooster. Van deze gelegenheid is nauwelijks gebruik van gemaakt.cao-onderhandelingen voeren is een serieuze business. En daarom is het van belang dat er een goede structuur aanwezig is zodat de onderhandelingsdelegaties van FNV Havens en van ECT weten wat de voorstellen en eisen zijn en dat deze ook goed in beeld zijn. En op het moment dat de voorstellenbrieven over en weer zijn ingediend en zijn uitgelegd zijn de kaders waarbinnen afspraken gemaakt moeten worden vastgesteld. De reden waarom de punten van het V-rooster in onze voorstellenbrief op deze manier (jij noemt het ‘vaag’) zijn opgeschreven heeft juist te maken dat wij tijdens de onderhandelingen nog voldoende manoeuvreerruimte hebben. Echter staat vast dat de methodiek van het V-rooster onder de hamer van de Ondernemingsraad ligt en niet bij FNV Havens. Niettemin heeft het V-rooster onze aandacht tijdens de onderhandelingen. In jouw opsomming zie ik overigens wel veel tegenstrijdigheden. Een rooster wat slecht is voor je gezondheid, wat te veel werkdagen achterelkaar kent en dan wel het overwerk gaan stimuleren door een betere overwerkvergoeding. Dat lijkt mij tijdens de onderhandelingen moeilijk uitlegbaar. Uit mijn reactie kun je dus opmaken dat Niek Stam dit niet even gaat regelen of dat Niek Stam er helemaal niets mee gaat doen. De onderhandelingsdelegatie van FNV Havens is bekend met de problematiek rondom het V-rooster en neemt dit mee in de onderhandelingen

 

Met vriendelijke groet,

 Niek Stam

 

GEACHTE V ROOSTER (DUG) MEDEWERKERS:

probeer voor deze laatste week nog zoveel mensen  als mogelijk een handtekening te laten zetten zodat we met een overtuigend antwoord naar onze OR kunnen gaan. 

Dit zodat ze niet meer om ons heen kunnen!!!

 

Met vriendelijke groet 

 

Facebook